کارآموزی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

کارآموزی

   
نوشته شده توسط مدیر سایت   
پنجشنبه, 17 فروردین 1391 ساعت 07:38

 

دانشجویان گرامی ، پس از اخذ درس کارآموزی در زمان انتخاب واحد، مراحل زیر را جهت گذراندن این درس دنبال فرمایید:

قبل از انتخاب واحد، مکان کارآموزی را مشخص و هماهنگی اولیه با آن شرکت یا سازمان انجام دهید

تذکر 1: محل کارآموزی باید یک سازمان دولتی یا یک شرکت ثبت شده باشد.

پس از انتخاب واحد به ترتیب در شروع ترم موارد زیر را انجام دهید:

1- دریافت فرم «اعلام محل کارآموزی» از انتشارات دانشگاه و تکمیل آن

2- تأیید فرم فوق توسط استاد راهنما، مدیر گروه و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

3- ارائه فرم تأیید شده به اداره آموزش دانشگاه جهت اخذ معرفی نامه برای سازمان مربوطه

4- تحویل فرم «اعلام محل کارآموزی» به استاد مربوطه

5- پس از ارائه معرفی نامه به سازمان مربوطه ، موافقت نامه ای مبنی بر شروع کارآموزی دریافت و به اداره آموزش دانشگاه تحویل نمایید. در این معرفی نامه باید تاریخ شروع کارآموزی ذکر شده باشد.

تذکر2 : عدم تحویل فرم «اعلام محل کارآموزی» و « موافقت نامه سازمان» به دانشگاه در شروع ترم، به منزله عدم شروع کارآموزی محسوب می شود.

در پایان ترم پس از اتمام کارآموزی به ترتیب موارد زیر را انجام دهید:

1- دریافت نامه از سازمان که در آن تاریخ شروع و تاریخ خاتمه و مدت کارآموزی به ساعت ، قید شده باشد

2- تکمیل فرم گزارش کارآموزی (4 صفحه ای ) و مهر و امضای آن توسط مسئولین سازمان

3- تهیه گزارش کار جداگانه توسط دانشجو مبنی بر فعالیت های انجام شده به همراه پیشنهادات و راه کار های مورد نظر

** جهت ارتباط با مدیران گروه طبق برنامه اعلام شده به دانشگاه مراجعه فرمایید.

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 06 مرداد 1394 ساعت 11:19